Živite sa DIJABETESOM ?

Šećerna bolest je veoma nezgodna jer neznate kada i koliko brzo može da vam se pogorša stanje?

Morate biti stalno pod kontrolom i terapijom.

Ponekada sebe dovedete i uneprijatnu situaciju pred ljudima koji neznaju da ste dijabetičar.

KAKO DA OLAŠAMO SEBI PROBLEME ?